top of page

  ביחד ולחוד. קונצרט מקהלתי משותף

מקהלת הקלרינטים משכית

ב-19.3.24 נקיים קונצרט של שתי מקהלות. מקהלת הקלרינטים משכית בשילוב עם המקהלה הקאמרית חיפה בניצוחה של יעל פלוטניארז. זה שילוב פורה של מקהלה אינסטרומנטלית עם מקהלה ווקאלית, בו התנסנו בעבר ושהניב תוצאה מרשימה.


המקהלה הקאמרית חיפה
המקהלה הקאמרית חיפה

היצירות הראשונות בקונצרט תבוצענה ע״י כל הרכב בנפרד, והאחרונות תבוצענה ע״י שני ההרכבים יחדיו. מאחר שהיצירות המשותפות הולחנו למקהלה בלווי תזמורת, עיבדתי ותזמרתי אותן עבור שתי המקהלות.


מספר היבטים על היצירות המשותפות:

"אווה ורום" (השבח לך) מאת מוצרט הוא מוטט, שהולחן בשנתו האחרונה של המלחין. הטקסט, המהלל את ישו, הוא בלטינית.


"מיסה ברוויס מס. 7" מאת גונו היא אחת מתוך מספר מיסות, הקרויות מיסה ברוויס (ברוויס = קצר בלטינית), כי הן מכילות רק חלק מפרקי המיסה הקתולית האורתודוקסית. תוכנו של אחד הפרקים במיסה הוא חילוני, אך אף הוא מושר בלטינית. בביצוע המיסה ישתלבו ארבעה סולנים מהרכב הקלרינטים, שיצטרפו לארבעת קולות המקהלה.


"סרנדה ספרדית" מאת אלגר היא בין היצירות היותר אינטימיות ומיוחדות שאלגר הלחין. יצירותיו מבוצעות ע״י מיטב התזמורות בעולם. הסרנדה הולחנה בעקבות משיכה אישית שלו לייחודיות הספרדית מבלי שביקר בארץ זו. הטקסט באנגלית נכתב ע״י Wadsworth והיה אהוב על אימו של אלגר. הוא מתאר תחושות שונות כלפי חצות לילה של קיץ.


עלי לציין, שעבודת תזמור היצירה והתאמתה להרכב הקלרינטים (כתחליף לתזמורת סימפונית קטנה) הייתה מאד מאתגרת, מיוחדת ומהנה. בביצוע הסרנדה ייקחו חלק שני סולנים מחברי הרכב הקלרינטים, שיבצעו קטעים תואמי אופי ספרדי.


שלומי רב-הון

+++++++++++++++++++++++++++++++

ביחד ולחוד קונצרט משותף

19.03.24 בשעה 20:00

רחוב קרית ספר 25

חיפה

הכניסה חופשית

+++++++++++++++++++++++++++++++Comentarios


bottom of page