עדכונים

1
2

בדף זה ניתן להתעדכן לגבי פעילות מקהלת הקלרינטים ע״ש משכית: הופעות, חזרות ומידע נוסף