top of page

קונצרט משותף עם המקהלה הקאמרית חיפה

Updated: Feb 8


מקהלת הקלרינטים ע״ש משכית מצליחה לשמור על רצף חזרות למרות המצב הקשה והמורכב בו אנו נמצאים. כל זאת תודות לנחישותם הראויה לציון של חברי המקהלה.


אני מברך על שיתוף פעולה בין מקהלת הקלרינטים למקהלה הקאמרית חיפה בניצוחה של יעל פלוטניארז. 

שיתוף פעולה זה יביא לקונצרט משותף עם מצלול מיוחד שיבוצע בחיפה בתאריך 19 במרץ. 

מיקום ושעה יפורסמו בהמשך.


יחד נבצע קטעים מתוך Messe Breve #7 מאת Gounod

 ,Elgar מאת Spanish Serenade

ו-Ave Verum Corpus מאת Mozart.

היצירות הולחנו למקהלה מעורבת בלווי תזמורת. את תפקיד הליווי התזמורתי תנגן מקהלת הקלרינטים בתיזמור תואם שערכתי. יצירות נוספות תבוצענה ע״י כל הרכב בנפרד.


כולנו מצפים בסקרנות לקונצרט המשותף.

להתראות ב19 במרץ 


שלומי רב-הון
Recent Posts

See All
bottom of page