top of page

גלריה

מקהלת הקלרינטים בקונצרט משותף עם המקהלה הקאמרית חיפה מרץ 2024

P3190097-Enhanced-NR.jpg
P3190099-Enhanced-NR copy.jpg
P3190104-Enhanced-NR.jpg
P3190095-Enhanced-NR.jpg
P3190129-Enhanced-NR copy.jpg

מקהלת הקלרינטים קונצרט פורים מרץ 2023

מקהלת הקלרינטים בחזרות. אפריל 2022

מקהלת הקלרינטים ע״ש משכית בחזרות
מיכאל אייזנבך
תומר עמיקם
שלומי רב הון מנהל אומנותי ומנצח
אביה קורלנד וקובי הס מקהלת הקלרינטים ע״ש משכית בחזרות
זיוה בארי מקהלת הקלרינטים ע״ש משכית בחזרות
דפנה לוי מקהלת הקלרינטים ע״ש משכית בחזרות
ענת גביש ותמי ליפשיץ מקהלת הקלרינטים ע״ש משכית בחזרות
גיל בלאיש מקהלת הקלרינטים ע״ש משכית בחזרות
מאיר ניסקה מקהלת הקלרינטים ע״ש משכית בחזרות
נפתלי זילברברג מקהלת הקלרינטים ע״ש משכית בחזרות
תמי ליפשיץ מקהלת הקלרינטים ע״ש משכית בחזרות
קובי הס מקהלת הקלרינטים ע״ש משכית בחזרות
מאיר ניסקה ודפנה לוי מקהלת הקלרינטים ע״ש משכית בחזרות
אביה שטיין קורלנד מקהלת הקלרינטים ע״ש משכית בחזרות
נעם חודין מקהלת הקלרינטים ע״ש משכית בחזרות
ניר ליסקר מקהלת הקלרינטים ע״ש משכית בחזרות
תומר עמיקם וניר ליסקר מקהלת הקלרינטים ע״ש משכית בחזרות
תומר עמיקם מקהלת הקלרינטים ע״ש משכית בחזרות
מקהלת הקלרינטים ע״ש משכית
מקהלת הקלרינטים ע״ש משכית בחזרות
מקהלת הקלרינטים ע״ש משכית שילת 2018

שילת 2018

מקהלת הקלרינטים ע״ש משכית שילת 2018

שילת 2018

מקהלת הקלרינטים ע״ש משכית בחזרות

מקהלת הקלרינטים ע״ש משכית בחזרות בהרצליה 2021

מקהלת הקלרינטים ע״ש משכית הרצליה 2018

הרצליה 2018

מקהלת הקלרינטים ע״ש משכית בניצוחו של שלומי רב-הון הרצליה 2018

הרצליה 2018

מקהלת הקלרינטים ע״ש משכית בחזרות

שילת 2020

מקהלת הקלרינטים ע״ש משכית הרצליה 2020

הרצליה 2020

מקהלת הקלרינטים ע״ש משכית לוד 2017

לוד 2017

מקהלת הקלרינטים ע״ש משכית בלגיה 2018

Clarinetfest באוסטנד, בלגיה 2018

מקהלת הקלרינטים ע״ש משכית בלגיה 208

Clarinetfest באוסטנד, בלגיה 2018

bottom of page